top of page

Paveiktie objekti

Zemāk daļa no mūsu paveiktajiem objektiem. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums!

Paveiktais: Lauksaimniecības šķūņa būvniecība“Dižbrīvnieki” 

Atrašanās vieta: Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā

Gads: 2021

Paveiktais: Skatu laukumu koka un metāla margu, kā arī kāpņu atjaunošana

Atrašanās vieta: Pils ielā 4a, Kuldīgā

Gads: 2021

Paveiktais: Dzīvojamās mājas atjaunošana

Atrašanās vieta: Jelgavas ielā 24A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Gads: 2021

Paveiktais: Dzīvojamās mājas būvniecība, siltināšanas darbi,

Atrašanās vieta: Jelgavas 11, Kuldīga

Gads: 2021

Paveiktais: Ēkas demontāža

Atrašanās vieta: Vilkābeles, Padures pag., Kuldīgas nov.

Gads: 2021

Paveiktais: Avārijas stāvoklī esošās ēkas novākšana, utilizācija

Atrašanās vieta: “Vecais saietu nams”, Gudenieku pag., Kuldīgas nov.

Gads: 2020

Paveiktais: Kūtsmēslu krātuve "Akmeņkalni", 

Atrašanās vieta: Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā

Gads: 2020

Paveiktais: Autosvari, bruģēta laukuma būvniecība

Atrašanās vieta: “Jaunbrīvnieki”, Gudenieku pag., Kuldīgas nov.

Gads: 2020

Paveiktais: Dzīvojamās mājas būvniecība 

Atrašanās vieta: Jelgavas 11, Kuldīga. 

Gads: 2020

Paveiktais: Dzīvojamās mājas un palīgēku pārbūve, restaurācija un atjaunošana 

Atrašanās vieta: Raiņa ielā 19, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. 

Gads: 2020

Paveiktais: Laukuma betonēšanas darbi "Ģīti"

Atrašanās vieta: Padures pag., Kuldīgas novadā. 

Gads: 2020

Paveiktais: Dzīvojamās mājas būvniecība “Vējsmilgas”  

Atrašanās vieta: Jūrmalciems, Nīcas pag., Nīcas novads.

Gads: 2020

Paveiktais: Manteļskursteņa atjaunošanu 

Atrašanās vieta: Baznīcas ielā 17, Kuldīgā. 

Gads: 2020

Paveiktais: Dzīvojamā ēka ar biroja telpām būvniecība “Robežnieki”

Atrašanās vieta: Cīravas pag., Aizputes novads. 

Gads: 2020

Paveiktais: Iekštelpu remonts biroja ēkā, „Boju muzejs”

Atrašanās vieta: Kazdangas pag., Aizputes novads. 

Gads: 2019

Paveiktais: Dzīvojamās ēkas atjaunošana 

Atrašanās vieta: Ēdoles ielā 7, Kuldīgā. 

Gads: 2019

Paveiktais: Dzīvojamās mājas pamatu atjaunošana 

Atrašanās vieta: Jelgavas ielā 24A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. 

Gads: 2019

Paveiktais: Dzīvojamās ēkas atjaunošana

Atrašanās vieta: Liepājas ielā 3A, Kuldīgā

Gads: 2019

Paveiktais: Kuldīgas humanitāro zinību skolas un E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolu savienojošās ietves izbūve

Atrašanās vieta: Pētera ielā 10, Kuldīgā

Gads: 2017

Paveiktais: Teritorijas labiekārtošanas darbi Strausu fermā "Nornieki"

Atrašanās vieta: Snēpeles pagasts,Kuldīgas novads

Gads: 2017

Paveiktais: Remontdarbi viesnīcā "Jēkaba sēta"

Atrašanās vieta: Liepājas iela 36, Kuldīga

Gads: 2017

Paveiktais: Radošās darbnīcas "Austuve"telpu atjaunošana

Atrašanās vieta: Alsungā, Alsungas novads

Gads: 2017

Paveiktais: Remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa"
Atrašanās vieta: Zvaigžņu iela 6, Aizpute, Aizputes novads
Gads: 2016

Paveiktais: Basketbola laukuma izbūve Kuldīgas pilsētas dārzkopības biedrībā "Kurzemīte"
Atrašanās vieta: Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Gads: 2014

Paveiktais: Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas teritorijas labiekārtošana, pagalma bruģēšana
Atrašanās vieta: Liepājas iela 33, Kuldīga
Gads: 2012

Paveiktais: Tualetes izgatavošana, uzstādīšanu un ceļa labiekārtošanu
Atrašanās vieta: Kuldīgā pie tilta pār Ventas upi
Gads: 2015

Paveiktais: Otrā stāva nesošo konstrukciju renovāciju, jumta konstrukciju renovāciju un dakstiņu seguma ieklāšanu ēkai
Atrašanās vieta: Liepājas iela 3A, Kuldīga, Kuldīgas novads
Gads: 2014

Paveiktais: Teritorijas iežogojuma nomaiņa, iekšpagalma bruģēšanas darbi PII "Bitīte"
Atrašanās vieta: Parka iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads
Gads: 2015

Paveiktais: Telpu izbūve picērijā "Čili Pica"
Atrašanās vieta: Viestura iela 22, Jūrmala
Gads: 2013

Paveiktais: Ugunsgrēkā cietuša jumta pārseguma atjaunošana
Atrašanās vieta: Dārza iela 2, Ēdole, Ēdoles pagasts
Gads: 2016

Paveiktais: Tūrisma inventāra noliktavas būvniecība, teritorijas labiekārtošana un nožogojuma montāža
Atrašanās vieta: "Usmas Meķi", Rendas pagasts, Kuldīgas novads
Gads: 2013

Paveiktais: Viesnīcas & restorāna renovācija
Atrašanās vieta: Liepājas iela 36, Kuldīga, Kuldīgas novads
Gads: 2015

Paveiktais: Ēkas iekonservēšanas darbi 
Atrašanās vieta: Vasarnīcu iela 42, Ventspils
Gads: 2016

Paveiktais: Kabiles pamatskolas sporta kompleksa rekonstrukcija 1. kārta
Atrašanās vieta: Kabiles vidusskola, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads
Gads: 2014

Paveiktais: VUGD depo rekonstrukcija un vispārējie celtniecības darbi
Atrašanās vieta: Ganību iela 63/67, Liepāja
Gads: 2012

Paveiktais: Teritorijas iežogojuma un vārtu piegāde un uzstādīšana objektos dzeramā ūdens attīrīšanas stacijās
Atrašanās vieta: Dundaga un Jaundundaga
Gads: 2010

Paveiktais: VUGD depo ēkas demontāža un jaunas ēkas būvniecība
Atrašanās vieta: VUGD depo, Inženieru iela 1, Ventspils 
Gads: 2013

Paveiktais: Ārējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Atrašanās vieta: Baznīcas iela 17, Kuldīga, Kuldīgas novads 
Gads: 2012

Paveiktais: Veikala ēkas rekonstrukcija
Atrašanās vieta: Ķeguma prospekts 2b, Ķegums, Ķeguma novads
Gads: 2011

Paveiktais: Remontdarbnīcu ar biroju telpām kompleksa renovācija "Dukātu darbnīcās"
Atrašanās vieta: Padures pagasts, Kuldīgas novads
Gads: 2010–2014

Paveiktais: Apkures sistēmas renovācija veikala-servisa ēkai
Atrašanās vieta: Maskavas iela 434, Rīga
Gads: 2011

Paveiktais: Teritorijas bruģēšana iekšpagalmā
Atrašanās vieta: Piltenes iela Nr. 20, 24 un 26, Kuldīga
Gads: 2012

Paveiktais: Skolas pielāgošana personām ar kustību un redzes traucējumiem, 1. un 2. kārtas labiekārtošana – bruģa seguma izveide 

Atrašanās vieta: Mucenieku iela 6, Kuldīga
Gads: 2011

Paveiktais: Dzīvojamās mājas renovācija "Gobas" 
Atrašanās vieta: Pils iela, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads 
Gads: 2012

Paveiktais: Jumta seguma nomaiņa
Atrašanās vieta: Pilsētas laukums 3, Kuldīga 
Gads: 2016

Paveiktais: Privātmājas būvniecība
Atrašanās vieta: Kalna iela 41, Pāvilosta
Gads: 2016

Paveiktais: Atbalsta sienas pastiprināšana Vilgāles pamatskolā
Atrašanās vieta: Vilgāle, Vilgāles pagasts, Kuldīgas novads
Gads: 2016

Paveiktais: Lielveikala rekonstrukcija
Atrašanās vieta: Druvas iela 5, Ogre
Gads: 2012

Paveiktais: Pataloģiski anatomiskā – saimnieciskā korpusa ēkas rekonstrukcija 
Atrašanās vieta: Aizputes iela 22, Kuldīga
Gads: 2012–2014

Paveiktais: Pelču pils dienvidu kāpņu atjaunošana 
Atrašanās vieta: Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Gads: 2016

Paveiktais: Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads
Gads: 2016

Paveiktais: Kuldīgas bibliotēkas ēkas ārsienas cokola remonts
Atrašanās vieta: 1905. gada iela 6, Kuldīga
Gads: 2015

Paveiktais: Ūdenstūrisma infrastruktūras uzlabošana
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads
Gads: 2015

Paveiktais: Kabiles pamatskolas sporta kompleksa rekonstrukcija 1. kārta, Kabiles vidusskola
Atrašanās vieta: Kabiles pagasts, Kuldīgas novads
Gads: 2015

bottom of page